Monumentale Erkenning: De Liberaal Joodse gemeente Amsterdam en de Prestigieuze Brouwer Prijs

In een historisch moment van erkenning en viering, heeft de Liberaal Joodse gemeente Amsterdam de schijnwerpers op zich gericht door als allereerste ontvanger van de Brouwer Prijs naar voren te treden. Deze prijs, vergezeld van een royale som van 100.000 euro, is een erkenning van de buitengewone bijdrage van de gemeente aan het bevorderen van sociale cohesie en onderling vertrouwen in de samenleving door middel van hun baanbrekende initiatief ‘Leer je buren kennen’. Dit initiatief, gericht op het bevorderen van wederzijds begrip tussen ROC-leerlingen en de Joodse gemeenschap, markeert een belangrijke stap in de strijd tegen antisemitisme en vooroordelen.

Achtergrond van de Brouwer Prijs:

Gelanceerd door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, onderscheidt de Brouwer Prijs zich door zijn focus op projecten die een significante bijdrage leveren aan de versterking van de sociale weefsels van onze gemeenschap. De prijs, genoemd naar de oud-president-directeur van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, Jan Brouwer, en mogelijk gemaakt door een genereuze familieschenking aan het Jan Brouwer Fonds, beoogt projecten te ondersteunen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en de potentie hebben voor bredere toepassing en opschaling.

Het Winnaarsproject: Leer je Buren Kennen

De toekenning van de Brouwer Prijs aan de Liberaal Joodse gemeente Amsterdam voor hun initiatief ‘Leer je Buren Kennen’ onderstreept het belang van directe dialoog en onderwijs in het overbruggen van kloven tussen gemeenschappen. Door ROC-leerlingen uit te nodigen om kennis te maken met de Joodse cultuur en tradities, draagt het project bij aan een dieper begrip en respect voor diversiteit. Dit initiatief, dat nu erkend wordt als een voorbeeld van best practice in sociale integratie, heeft een nieuwe standaard gezet voor hoe gemeenschappen kunnen samenwerken om vooroordelen te overwinnen en een inclusievere samenleving te bevorderen.

De Toekomst van de Brouwer Prijs:

Met de succesvolle toekenning van de Brouwer Prijs aan de Liberaal Joodse gemeente Amsterdam, kijkt de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen nu naar de toekomst, met de ambitie om andere innovatieve en impactvolle projecten te erkennen en te ondersteunen. De prijs, die niet alleen een erkenning is van uitzonderlijke bijdragen aan de wetenschap en samenleving, maar ook een stimulans voor verdere ontwikkeling en uitbreiding van winnende initiatieven, belooft een belangrijke rol te spelen in het vormgeven van een meer verbonden en begripvolle wereld.

Hoe te Nomineren:

Voor de volgende ronde van de Brouwer Prijs worden nominaties verwelkomd van directeuren en leden van de Maatschappij, evenals van een selecte groep genodigden en instanties. Elke nominatie dient vergezeld te gaan van een korte motivering en een verwijzing naar het voorgestelde initiatief. De deadline voor het indienen van nominaties is vastgesteld op 1 september 2018, waarna een deskundige jury de inzendingen zal beoordelen op hun potentieel om de samenhang en het vertrouwen binnen de samenleving te versterken.

Afsluiting:

De toekenning van de allereerste Brouwer Prijs aan de Liberaal Joodse gemeente Amsterdam voor hun ‘Leer je Buren Kennen’ project is een moment van grote trots en viering. Het benadrukt de kracht van gemeenschapsinitiatieven om positieve verandering te bewerkstelligen en dient als een inspiratie voor anderen om soortgelijke paden van dialoog, onderwijs en inclusie te bewandelen. Terwijl we vooruitkijken naar de toekomstige ontvangers van deze prestigieuze prijs, blijft de boodschap helder: samenwerking en begrip zijn de sleutels tot het bouwen van een sterkere, meer verenigde samenleving.

Lees het artikel op: AT5

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top