Scholen

Voor MBO

Het project is gestart in 2011 in samenwerking met het ROC van Amsterdam College Zuid. Sindsdien zijn er ontzettend veel studenten van het MBO langs geweest. Met name van ROC van Amsterdam, maar ook andere MBO’s in Den Haag en Utrecht. Het project sluit goed aan in het curriculum burgerschap en is geschikt voor MBO niveau 1 t/m niveau 4. We zien dat elke soort opleiding met veel enthousiasme langskomt en over het algemeen elk jaar blijft terugkomen. We zien helaas ook dat het in deze doelgroep hard nodig is, omdat er vaak vooroordelen over joden spelen onder MBO studenten. Wij verwelkomen jullie heel graag!

Voor middelbare school

Veel middelbare scholen nemen jaarlijks deel aan Leer je Buren Kennen. Het project is geschikt voor alle klassen en alle niveaus. We passen het gespreksniveau aan op basis van leeftijd en de groep.

Voor basisonderwijs

Voor het basisonderwijs hebben wij een aangepast programma. Dit programma is gericht op de hoogste groepen (groep 7 en 8). We hebben voor deze groepen een aangepaste film gemaakt en zorgen dat de onderwerpen aansluiten bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen.

HBO

Jaarlijks ontvangen wij meerdere HBO groepen. Met name PABO studenten, communicatieve studies, zorg gerelateerde studies en kunstzinnige studies zijn uitermate geschikt. De opbouw van het programma is voor deze doelgroep hetzelfde maar het gespreksniveau wordt aangepast op de groep.

Sessie Leer je Buren Kennen

Een sessie van Leer je Buren Kennen duurt anderhalf uur waarbij klassen van het ROC van Amsterdam, middelbare scholen en sinds vorig jaar ook van basisscholen in de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam worden ontvangen. De jongeren krijgen een korte, grappige en eigentijdse film te zien met alle vooroordelen die er zijn over joden. Vervolgens wordt de studenten/leerlingen gevraagd om hun associaties op te schrijven. Daarna is er een open gesprek/dialoog over de associaties en over alle andere zaken die ter sprake komen. Tot slot is er een korte rondleiding en daarna is er koffie met wat lekkers. De gesprekken gaan over de belevingswereld van de jongeren: over feesten, partnerkeus, eten, begraven, et cetera. Ook gevoelige onderwerpen komen aan bod, zoals politiek, de holocaust en de situatie in het Midden Oosten. Er ontstaan vaak verbindende en bijzondere gesprekken. 
Scroll to Top